فهرست نسخه های عهد ایلخانی (قرون 8-7ق) در کتابخانه های ایران

فهرست نسخه های عهد ایلخانی (قرون 8-7ق) در کتابخانه های ایران

فهرست نسخه های عهد ایلخانی (قرون 8-7ق) در کتابخانه های ایران به کوشش علی بهرامیان، طرح مشترک همکاری مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و آکادمی علوم مغولستان در سال1396 و در 591 صفحه منتشر شده است.

فهرست نسخه های عهد ایلخانی (قرون 8-7ق) در کتابخانه های ایران

تاریخ دو سرزمین ایران و مغولستان به واسطه برخوردهای سایسی و نظامی با یکدیگر در قرون میانه پیوند خورد، اما در درازمدت مراودات فرهنگی و اجتماعی جایگزین تنش ها و درگیری ها شد و تاثیرات دامنه داری را در فرهنگ دو کشور بر جای گذاشت. ماحصل این دوره از تاریخ ایران، تولید صدها اثر ارزشمند علمی و ادبی است که در قالب نسخ خطی نفیس از آن روزگار برای نسل های حاضر این سرزمین به یادگار مانده است و امروزه در کتابخانه ها و مراکز علمی و دانشگاهی ایران و جهان نگهداری می شود.

این نسخ شامل 2280 نسخه در 14 موضوع چون قرآن و علوم قرآنی، حدیث و علوم حدیثی، ادیان و مذاهب، تاریخ و جغرافیا، ادبیات، کلام و عقاید، فقه، فلسفه و منطق میباشد.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.