فتوح البلدان

فتوح البلدان

منبعی مستند در باب چگونگی فتح شهرها و کشورها

علی ناظمیان‏ فرد

با ظهور اسلام در جزیرةالعرب، ساختار فرهنگی قوم عرب دستخوش تحول جدی و اساسی شد. ذوق معرفت جویی، حس کنجکاوی و تشویق و توصیه های قرآن کریم و پیامبر اسلام برای دانش اندوزی، بستر مناسبی را برای رشد و شکوفایی دانش های گوناگون در میان عرب ها فراهم ساخت. در این میان تاریخ نگاری به مفهوم خاص از قذن دوم هجری به بعد نزد مسلمین تنوع کم نظیری یافت. تاریخ انبیاء، تاریخ امم و قرون، تاریخ مغازی رسول، تاریخ فتوح، تاریخ خالفا، تاریخ سلاطین، تاریخ وزراء، تاریخ بلاد و امصار، تاریخ مذاهب و فرق، تاریخ طبقات رجال، تاریخ حوادث و وفیات، تاریخ مقابر و مزارات و… موضوع عایی هستند که در تمام دنیای اسلام بارها توجه تاریخ نویسان را برانگیخته اند.

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، آبان 1377 شماره 13

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.