فاطمیان و هنرهای زیبا

فاطمیان و هنرهای زیبا

نویسنده: حمیدرضا وردی

چکیده: فاطمیان از جمله حکمرانانی بودند که در جهان اسلام و در سال 297ه.ق، روی کار آمدند و استقلال خود را از حکومت عباسی در شمال آفریقا نمایان ساختند. مدتی نزدیک به 270 سال حکومت کردند. با تصرف مصر در سال 358ه.ق، سرزمین های تحت سلطه ی خویش را توسعه دادند. حکومت آن ها هم چون سایر حکومت های اسلامی دارای دو چهره بود. از نظر سیاسی، پیوسته برای برقراری سیادت خود بر جهان اسلام درگیر بودند اما از نظر علم و هنر، توانستند یکی از درخشان ترین دوره های اسلامی را به جهانیان معرفی نمایند. آن ها در معماری، شیشه گیری، نقاشی و عاج کاری سرآمد شدند. در ضرب سکه و طراز آن نیز تحولاتی ایجاد کردند. تشریفات افراطی آن ها در دربار سبب توجه بیشتر به هنرهای زینتی بود و از طرفی برای این که نشان دهند خخلیفه ی واقعی جهان اسلام هستند تلاش وافری در زمینه ی هنر به انجام رساندند.

فقه و تاریخ تمدن، 1385 شماره 9

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.