عمل سزارین در متون کهن اسلامی

عمل سزارین در متون کهن اسلامی

دکتر نسیم حسن نقوی

ترجمه حسین تولاّیی خوانساری

Historian128@gmail.com

1.مقدمه

برخی از مورخان پزشکی قرن گذشته به اشتباه ثبت­کرده­اند که عمل سزارین در بین مسلمانان به طور جدی ممنوع بود. این عقیده بدون تحقیق در صحت و اعتبار آن مکرراً نقل شده است. تحقیق در منابع کهن اسلا‌مي‌موجود می­تواند منجر به شواهدی شود که با چنین نظری در تضاد باشد. در حقیقت محققان اسلا‌مي‌سده‌های میانه نه تنها اولین کسانی بودند که در باره این عمل نوشتند بلکه این عمل را  در تصاویر شرح و در اشعار توصیف کردند. با توجه به قدمت آن دوران­، به دور از انصاف است که آنها را با محققان دوران بعد مقایسه کنیم. اما دستاوردهایشان باید ارزشمند تلقی شود.[i]

 
عمل سزارین در متون کهن اسلامی

تصویر1: مینیاتوری از شاهنامه فردوسی که نشان دهنده  تولد رستم است منبع: کتابخانه کاخ توپکاپی، MSH 1479.

  1. گفتگو در باب منابع تاریخی

در طول نیم قرن گذشته برخی از مورخان علم پزشکی به اشتباه ثبت کردند که بزرگان اسلا‌مي‌در سده‌های میانه با گسترش عمل جراحی به طورعام مخالف بودند و به طورخاص عمل سزارین را ممنوع کردند. از این زمان به بعد، این نظر بدون هیچ پرسشی در باب اعتبار و صحت آننقل شده است. یک منبع درباره عمل سزارین که به صورت مرتب نقل کرده است از آن یک پزشک ارتش فرانسه است­. در سال 1863میلادی ،ک.ریکو[1] کتابی درباره قوانین پزشکی در عربستان نوشت.]1[ او اشاره کرد که عمل سزارین، به صورت جدی توسط سیدی خلیفه[2]­ـ کسی که نظرش در موضوعات اخلاقی در بین مسلمانان، اهمیت زیادی داشت ـ ممنوع شده بود. نویسنده به اینکه مقام و جایگاه سیدی خلیفه راـ که در متون اسلا‌مي‌ناشناخته است ـ مشخص کند توجه نداشته است. در هرحال عقیده یک شخصِ قرن 19میلادی نمی‌تواند به امورپزشکی دوره­های پیشین عطف به ماسبق شود و متأسفانه نظر ریکو اغلب به عنوان یک نظر قابل قبول در طول تاریخ پزشکی اسلا‌مي‌نقل شده است.

در سال 1944میلادی یونگ[3]درباره تاریخ عمل سزارین نوشت: «محمدیسم ]اسلام[ به طورجدی عمل سزارین را ممنوع و دستور داده است­، هر بچه­ای که به این صورت متولد شود باید بلافاصله هلاک گردد چراکه او فرزند شیطان است.»]2[ این بیان،منطبق بر گفته ریکواست، اما بدون استناد به هیچ منبع دینینقل شده است. بیشتر نقل قولهای متأخر، منقول از رایت[4] است که او نیز نوشت، دین مسلمانان این عمل را به طور قطعی منع کرده است.]3[ این نظر بار دیگر بدون هیچ مدرک محک‌مي‌بیان گردید، اما به صورت مبهم و سربسته بحث شد که عمل سزارین در نوشته­های برخی از طبیبان بزرگ اسلا‌مي‌سده­های میانه نیز اشاره نشده است. ولی در همان پارگراف نویسنده بیان می­کند که هیچ یک از نویسندگان بزرگ پزشکی اروپایی نیز به این عمل اشاره نکرده­اند. برای مثال ایچوریوس راسلین[5] در اثر مشهورش روزگارتن[6] (باغ گل رز) که در 1513میلادی چاپ شد.

 

[1]. c. Rique

[2]. SidiKhalif

[3].Yong

[4]. wright­

[5]. EuchariusRaslin

[6]. Rosegarten:

 

دانلود متن کامل مقاله

منبع :

جستارهايي در ميراث اسلامي (مجموعه مقالات، يادداشت‌ها، اسناد و متون)

دفتر دوم(ويژه‌نامة تاريخ پزشكي و طب سنتي)

به كوشش: دكتر یوسف بیگباباپور

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.