عرشیه

عرشیه

تمام یارانش شهید شده اند … دشمن قصد خیمه ها را داشت و … امام ، خسته و در حالی که آماج تیر ها و نیزه ها بودند… بر شمشیر خود تکیه دادند و فرمودند : “اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید”… قرن ها گذشت و این کلام هنوز برای زندگان یک زنهار است یک تذکار است ، یک نکته ی عرشیه و یک راه آسمانی…کمی درنگ ، پژواک آسمانی آن نیوشیدنی است برای آنان که اسیرند ، بنده ی طمع ها ، کینه ها و حقد ها ، اسیران دنیا و تمناهای آمیخته به رذیلت ها … که رها شوید، درنگ کنید ، زندگی کوتاه و گذرا ، با انواع ابتلاء و بیماریها ، حرمان و ناکامی ها ، “ نمی ارزد “  .

 

می توان حر بود ، می توان بر بال فضیلت نشست و با گذشت  ، گذشت … برای آن ها که خدا ناباورند و بر این معنی افتخار می کنند و برای آنان که دین را محصول ترس و جهل می نامند و ارتقاء علوم تجربی را بهترین نشانه ی نبود خلقت … و ناکامی ها را نمی بینید که در طی یک قرن ، یازده بار مبانی فیزیک تغییر یافته … شاید کوانتوم و اتم و پوزیترون … هنوز نمی دانند آنتروپی در راه است یا تمرکز … بنده ی هزار تمنای نهادینه شده در وجودشان هستند  … هوش مصنوعی و سیر در فضا را جانشین حکمت بی نهایت آفرینش نهاده اند ،  چشمانشان را به ناچیز بودن دانستن ها نسبت به ندانستن ها بسته اند …

 

ظرفیت دانش اندکی را که بدست آورده اند را نداشته اند و با پرتاب الکترون از مداری به مدار دیگر میلیون ها انسان را به خاک و خون کشیدند ( بمب های اتمی) و سپس ادعای ارزش های جامعه ی مدرن را داشته اند… همان جامعه ی سراسر تشویش و گناه و کج راهه ها و وهم و دراگ و مستی …. از وراء قرن ها ندا می آید که “ اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید “ …. و برای ترانسفورمیست ها که رگ های گردنشان بر آمده می شود که بگویند ما از نسل آدم نیستیم و تطور انواع حیوانی ما را به اینجا رسانده است و حتی بسیاری نظریات متفاوت دانشمندان علوم زیستی را نمی بینند و حکمت ها ی آسمانی را قصه سرایی می خوانند و ارزان در آغوش طراحان زندگی بشر امروز قرار گرفته اند نیز ، همان کلام که  اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید …

 

حر باشید ، کرامت انسانی داشته باشید . و نیز  پیامی است برای مدعیان دین که تصلب فقهی آنان ، زمین را تنگ کرده است و زمان را تاریک … در حالی که مبنای دین ، نیست الا   اخلاق و رعایت و مواسات … ایشان به سختی تحکّم روی آورده اند و گریزان کرده اند بسیاری را از نیوشیدن کلمات  پیامبران … زنهار کلام سرور آزادگان به این مدعیان دین همان است که  از غرور و تصلب و خشونت و نایره ی شهوت مقام و منزلت توهمی فاصله بگیرید و کریمانه با عمل صالح دعوت کنید مردمان را به فضایل اخلاقی و سلم و مهر و ایثار و علم …

و برای من و شما دوست عزیزم که آنی بایستیم … نگاه کنیم … اندیشه … و با آرامش و عقل عزم کنیم . مهربانی را ، گذشت را و شاید فداکاری را و برای این قائل … آرزوی شهادت را … آمین

بأبی انت و امی یا اباعبدالله .

( گفتارهای عاشورایی دکتر محمد صادق محفوظی )

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.