صنف بشکه‌داران و آب برداران

صنف بشکه‌داران و آب برداران

نویسنده: حبیب بابایی

تا پیش از لوله کشی آب تهران، قنات ها، نهرها و جویبارهای دور و اطراف شهر آب مصرفی تهران را تامین می کردند. دولتمردان و افراد ثروتمند هم به عنوان کارهای عام المنفعه در آب رسانی به شهر مشارکت داشتند. آب از مظهر قنات ها در جوی های روبازی سرازیر می شدکه مردم ظرف و لباس های خود را در آن می شستند و زباله هایشان را هم در آن می ریختند. گاهی لاشۀ حیوانات مرده هم در این آبراهه ها می افتاد و کافی بود وزش بادهایی هم چون «بادشهریار» یا «باد سام» با گرد و خاکی که به پا می کردند، آلودگی آب تهران را کامل کند….

پیام بهارستان 1389 شماره 8

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.