شماره 5 – رساله در تشریح بدن انسان

شماره 5 – رساله در تشریح بدن انسان

میراث محفوظ – شماره 5

رساله در تشریح بدن انسان

تألیف: مهدی بن نصیر بن حسن طبیب رشتی، ملقّب به میرزا کوچک

(طبیبِ محمدولی میرزا فرزند فتحعلیشاه قاجار)

نسخۀ خطی مصوّر منحصر بفرد متعلق به موزه و کتابخانۀ آثار خطی دکتر محمدصادق محفوظی

تحقیق و مقدمه: دکتر یوسف بیگ باباپور 

نسخۀ خطی حاضر که با مقدمۀ مفصل در سیر تاریخی تشریح در دوره اسلامی، به صورت فاکسمیله منتشر شده، نسخه ای نفیس و ظاهراً منحصر بفرد از کتابخانۀ آثار خطی دکتر محمدصادق محفوظی در حوزۀ تشریح دورۀ قاجار می باشد.مؤلف این کتاب، مهدی بن نصیر بن حسن طبیب رشتی، ملقّب به میرزا کوچک، که طبیبِ محمدولی میرزا فرزند فتحعلیشاه قاجار بین سالهای 1218ق. تا 1231ق. در زمامداری خراسان بوده و در شهر ترشیز به خدمت او رسیده است و این رساله را به وی اهدا نموده است.

این متن نیز چون بسیاری از متون تاریخ علم در بررسی تاریخ پزشکی دورۀ قاجار می تواند مورد توجه و ارجاع قرار گیرد و در نگارش تاریخ پزشکی در دورۀ قاجار حائز اهمیت باشد. این کتاب در 315 صفحه در تیراژ 200 جلد در قطع نیم رحلی، از سوی موزه دکتر محفوظی با همکاری انتشارات منشور سمیر به صورت رنگی منتشر شده است.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.