شماره 1 – نهج البلاغه، کتابت 722 هجری قمری

شماره 1 – نهج البلاغه، کتابت 722 هجری قمری

نهج البلاغه، کتابت 722 هجری قمری

متعلق به کتابخانۀ آثار خطی دکتر محمدصادق محفوظی

مقدمه و تحقیق: دکتر یوسف بیگ باباپور و حسین شادمان

نسخۀ نفیسی از بخش اوّل نهج البلاغۀ مولا علی (ع) با رقم 722ق. در کتابخانۀ آثار خطی دکتر محفوظی نگهداری می شود که با حواشی و نکات توضیحی متعددی که دارد، اهمیّت این نسخه را دوچندان کرده و علاوه بر ارزش قدمت نسخه، آن را در میان شروح مختصر نهج البلاغه می توان به شمار آورد.

در مقدمۀ این نسخه برگردان، نزدیک به 100 نسخۀ خطی نفیس از نهج البلاغه تا قرن هشتم، گزارش شده و به جایگاه این نسخه در میان آن نسخ کهن پرداخته شده است. ضمن آنکه گزارشی از شروح و حواشی نسخه در مقدمه بیان شده و در حدود 230 صفحه در قطع نیم رحلی منتشر شده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.