سیمای محمد(ص) در آثار عین القضات همدانی

سیمای محمد(ص) در آثار عین القضات همدانی

نویسنده: نرگس حسنی

محمّد(ص) مهم ترین جزء نظام فکری عین القضات است و به جرأت می توان گفت تمام مفاهیم و مصطلحات مندرج در آثار او، در سایه ی محمّد(ص) معنا می یابند. سالک برای رسیدن به معرفت و مشاهده ی جلوه ی حُسن حق، باید مقام وی را درک کند و معانی را در آینه ی وجود او بیابد. این مقاله تلاشی است برای به تصویر کشیدن نمای کلّیِ سیمای محمّد(ص) در آثار عین القضات همدانی، با تکیه بر دو اثر مهم و مفصّل او، تمهیدات و نامه ها. دستاورد نگارنده آن است که اگرچه محمّد(ص) مایه ی کمال، رونق و اعتبار تمامی ارکان جهان بینی عین القضات است، از نظر وی، گاهی به منزله ی حجابی است که مشاهده ی بی واسطه و استحاله در وجود معشوق، با گذر کردن از آن ممکن می شود.

دریافت مقاله

منبع: ادبیات عرفانی، دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.