سیره شناسی و تربیت دینی

سیره شناسی و تربیت دینی

نویسنده: احمد جمالی زاده

چکیده: مکتب اسلام دارای نظام خاص تربیتی واقع گرا برای ایجاد امت نمونه ی اسلامی است. الگوی عملی آن بر اساس سیره ی رفتاری پیامبر (ص)، مدل سازی و معرفی شده است. این مدل، ساختاری واقعی و بشری، نه ذهنی و اسطوره ای، دارد. این مدل تربیتی را باید از لابه لای احادیث و روایات تاریخی بازشناسی نمود. این کار در اصطلاح، سیره یا سبک شناسی نامیده می شود. برای اینکه سیره ی رفتاری پیامبر اسلام (ص) جهت پاسخگویی به نیاز تربیتی امروز ما مؤثر افتد و جنبه ب برنامه ای پیدا کند، باید اصول و مبانی آن را کشف کرد و بر آن اساس، نظریه پردازی نمود تا زمینه ی اجرایی پیدا کند.

مطالعات ایران 1385 پاییز شماره 10

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.