سه گفتار مقدماتی دربارۀ سکه‌شناسی ساسانی

سه گفتار مقدماتی دربارۀ سکه‌شناسی ساسانی

احسان شواربی

مطالعات سکه‌شناسی ساسانی از اواخر قرن هجدهم میلادی آغاز شد و تا کنون پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته است، به‌گونه‌ای که امروز پاسخ بسیاری از پرسش‌ها و ابهامات تاریخ و باستان‌شناسی دورۀ ساسانی از تحقیقات سکه‌شناختی به‌دست می‌آید. این مقاله در سه بخش جداگانه، به مسائل عمومی و بنیادی سکه‌شناسی ساسانی می‌پردازد تا خوانندگان فارسی‌زبان را از سرگذشت و دستاوردهای تحقیقات سکه‌شناسی ساسانی از آغاز تا امروز، مجموعه‌های مهم سکه‌های ساسانی در ایران و جهان، رویکردهای نو و مبانی روش‌شناختی این مطالعات آگاه سازد.

پژوهشهای ایرانشناسی، دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

دریافت مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.