سغدی ها و جاده ابریشم

سغدی ها و جاده ابریشم

نویسنده: بدرالزمان قریب

اگر مقصود از روح جاودان، ارتباط بین مردمان و تبادل جریانهای فکری، هنری، سنتها و آیینها و در واقع انتقال فرهنگ به وسیلۀ کالاست، باید گفت که اقوام ایرانی در این انتقال فرهنگی نقشی برجسته داشته اند، و اگر محدودۀ زمان و مکان را تنگتر کنیم، یعنی زمان را به هزارۀ اول میلادی و مکان را به مسیر شرقی و زمینی جادۀ ابریشم محدود کنیم، در آن صورت متوجه می شویم که اقوام ایرانی مقیم آسیای مرکزی: پارتی ها، بلخی ها، سغدی ها، ختنی ها و خوارزمی ها در این انتقال کمک شایانی کرده اند….

ایران شناخت، تابستان 1376 شماره 5

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.