سازمان های مالی، سکه و پول در دوره ی اول عباسی

سازمان های مالی، سکه و پول در دوره ی اول عباسی

نویسنده: محمدرضا رمضان پور

چکیده: در دوره ی اول عباسی به سازمان های مالی، سکه و پول توجهی خاص شد و دیوان های مالی تأسیس گردید که برای هر یک از دیوان ها (خراج، زمام، حهبذه، نفقات، مستغلات،…) وظایف خاصی تعریف گردید و برای هر کدام مسئوول ویژه ای گمارده شد.

در سایه ی توجه به امور مالی می توان ادعا کرد که این دوره، بهترین دوره از لحاظ اقتصادی، سیاسی و علمی بوده است.

تجارت و توجه به سکه و پول در این دوره موجب شد که درهم و دینارهای عربی – اسلامی، جایگزین سایر پول های ساسانی و رومی گردد. منصور عباسی و خلفای پس از او به ضرب سکه اهتمام خاصی داشتند و شهرهای مختلفی در شرق و غرب قلمرو خلافت عباسی متولی ضرب سکه بودند که در شرق به علت وجود معادن نقره، درهم ضرب می شد و در غرب، قلمرو خلافت به سبب فراوانی معادن طلا، دینار ضرب می شد.

فقه و تاریخ تمدن، 1385 شماره 10

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.