رویکرد مولانا نسبت به استدلال

رویکرد مولانا نسبت به استدلال

افسانه سعادتی ؛ رضا شجری

چکیده : مولانا اهل استدلال بوده و در مثنوی از انواع استدلال بهره برده است. البته استدلال موردنظر مولانا، بیشتر استدلالی است که در جهت فهم مطلب به مخاطب است تا اثبات ادعا. استدلال های تفهیمی که بیشتر در موضوع های اخلاقی خودنمایی می کنند، شامل انواعی چون عقلی، نقلی، عقلی و نقلی است. مولانا در استدلال های عقلی ـ آنچنان که روش معهود و واعظان منبری است ـ بیشتر به تمثیل و تشبیه، و در استدلال های نقلی به قرآن و حدیث تکیه داشته است.

دریافت مقاله

ادبیات عرفانی، دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.