روند شکل گیری دولت ساسانی از نگاهی دیگر

روند شکل گیری دولت ساسانی از نگاهی دیگر

غلامرضا برهمند

چکیده: در این جستار نویسنده کوشیده است روند مهمترین وقایع ایران را در مقطع تشکیل دولت ساسانی، با بیانی مستدل، موجز، روشن و انتقادی، توصیف و تحلیل نماید. از این رو، وی بحث خود را از ضعف ها و قوت های اشکانیان آغاز کرده، سپس علل تحرک سیاسی در ایالت پارس را بیان نموده، اصل و نسب ساسانیان و چگونگی مبارزات اردشیر را تا تأسیس حکومت متمرکز و سرتاسری در کشور یادآور شده، و نهایتاً با توضیح دستاوردهای پادشاه مذکور، به پایان رسانده است. در همین حال، ضمن بررسی مسئلۀ رسمیت یافتن دین زرتشتی، خود را نیز مطرح ساخته است.

مسکویه دانشگاه آزاد ری زمستان 1385 شماره 5

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.