رفتار سیاسی طاهریان در قبال خلافت عباسی

رفتار سیاسی طاهریان در قبال خلافت عباسی

سید حسین فلاح زاده

چکیده: طاهریان اگرچه به طور رسمی از سال 205 تا 259 ق در خراسان حکومت کرده اند، اما فعالیت های سیاسی آنان از اواخر قرن دوم و در جریان نزاع امین و مأمون آغاز شده است. مقاله حاضر در صدد است تا رفتار سیاسی آنان را در قبال خلافت عباسی طی دوره مذکور بررسی کند. هرچند برخی از نویسندگان بر این باورند که طاهریان اولین خاندان ایرانی هستند که در صدد کسب استقلال برآمده اند و از این جهت با خلافت ستیز داشته اند. اما ادعای این نوشتار برآن است که طاهریان صرفاً کارگزاران خلافت عباسی بودند و در قبال رفتار سیاسی تبعی یا پیرومنشانه داشتند.

تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، سال اول بهار و تابستان 1390 شماره 2

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.