رساله ای در آداب کتابت

رساله ای در آداب کتابت

نویسنده: ابوحیان توحیدی

چکیده: ابوحیان توحیدی از حکما و فلاسفۀ بزرگ اسلام در قرن پنجم هجری است. وی در علوم مختلف زمان خویش تبحر داشته و در امور کتابت و خوشنویسی نیز صاحب سبکی ویژه و ممتاز بوده است. رسالۀ حاضر شامل مطالبی در علم کتابت و انواع قلم و انواع تراش آن و نیز محاسن خط خوب می باشد. نویسنده در آن با استفاده از تجربیات خود و آراء و نظرات دیگر بزرگان به بررسی کیفیت خط خوب و چگونگی رسیدن به برترین درجات در این هنر پرداخته است.

نامه بهارستان، سال اول 1379 شماره 1

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.