رازمندی باد صبا در شعر حافظ

رازمندی باد صبا در شعر حافظ

نویسنده: حسن نصیری جامی

چکیده: طبیعت گرایی و توجه به عناصر طبیعی سابقه ای دیرینه در شعر فارسی دارد. بعضی از شاعران صبغه ی اصلی شعر خود را به وصف طبیعت و جلوه های گوناگون آن اختصاص داده اند و گروهی دیگر تنها به بعضی از عناصر خاص پرداخته اند ولی تلقی و نگاهی فراتر از نگاه عام و عادی به طبیعت داشته اند. این نگاه خاص، ظریف و خیال انگیز سبب شده است که بعضی از عناصر طبیعی همچون «قهرمان شعری» در شعر فارسی ومطرح شوند.

کارکرد و منش «باد صبا» در شعر حافظ از این جمله است که در این مقاله به جلوه های مختلف و رازمند آن پرداخته شده است.

ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد مشهد1385 شماره9

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.