ذهن از منظر ابن سینا

ذهن از منظر ابن سینا

فهیمه شریعتی – سید مرتضی حسینی شاهرودی

چکیده: با توجه به نوع کاربردهای این واژه در آثار ابن سینا و نظر به گستردگی و تنوع آن آثار شاید بتوان حدود معنایی این واژه را از منظر وی به دست آورد. این معنا حدود مشترکی با نفس از یک طرف و با مغز و سیستم عصبی از طرف دیگر دارد. همچنین می توان ناگفته هایی از ابن سینا را با توجه به گفته های وی استنباط کرد.

فلسفه و کلام (مطالعات اسلامی سابق فردوسی مشهد) بهار و تابستان 1389 شماره 84

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.