دیدگاه فلسفی ابوریحان بیرونی

دیدگاه فلسفی ابوریحان بیرونی

پرویز اذکایی

چکیده: ابوریحان بیرونی از تبار خوارزمیان یا قوم معروف اوستایی که خود نژاد آریایی ناب داشته، با شخصیتی که از فرهنگ گرانبار ملی – میهنی او سرچشمه می گیرد، معرفت فلسفی خویش را شکل داده است. سه مبحث عمدۀ جهان بینی: 1. هستی شناسی 2. شناخت شناسی 3. کارمان شناسی (یا حکمت عملی) در نزد وی متأثر از آراء افلاطون، رازی، زرتشت و مانی به نظر می رسد. در این گفتار، نگرش بیرونی دربارۀ خلقت عالم و تکامل آن بررسی می شود، و به دو اصل اساسی از اندیشه های آریایی کهن – که بیرونی در فلسفۀ طبیعی خود مد نظر داشته – اشاره می رود.

آینه میراث، دوره جدید بهار و تابستان 1386، شماره 36 و 37

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.