دست نوشته های اسماعیلیان بدخشان

دست نوشته های اسماعیلیان بدخشان

نویسنده: مریم معزی

چکیده: در دور دست‌ها ، پهلو به پهلوی چین ، باریکه سرزمینی است ،‌‌ بسیار مرتفع ، با کوه‌های آسمان بوس و به هم فشرده‌ ، با معبرهای تنگ دشوار گذر، با زمستان‌های سرد نه ‌ماهه‌ ، برخوردگاه چهار تمدن بزرگ آسیا‌: ایران‌، هند‌، چین و آسیای مرکزی که دورترین نقطه است نسبت به همه‌ی آنها و پناهگاهی است امن برای رانده‌شدگان از سراسر این سرزمین‌ها ،نه تنها کسان که حتی باورها و اندیشه‌های کهن ، نه در کنار‌هم که آمیخته با‌هم و نمایان در دست‌نوشته‌هایشان‌: دست ‌نوشته‌های اسماعیلیان بدخشان. نویسنده‌،‌ در این مقاله می‌کوشد با جستجوی میدانی به معرفی آنها بپردازد .

دریافت مقاله

منبع: مطالعات تاریخ فرهنگی، دوره 1،شماره 1، 1388

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.