در ساحت عاشورا

در ساحت عاشورا

در غبار برخاسته از رفتار و ذهنیت انسانهای این عصر و تلخی تنهایی و ظلم ، ناهمواری راه و خستگی رهروان ، بیماری ها و خشم نهفته در طبیعت و طبایع ، هر سال یک یاد ، یک راه و یک نشانه چون ستاره ی قطبی در شب دیجور ، بسان یافتن ، وصل و ساحل نجات است . همان که با خیر خواهی و پند آغاز می شود ، با صلح و شکیبایی ادامه می یابد و با تذکر و فداکاری چراغ راه می شود . “ حسین ، که درود خدا بر او باد “ . بیش از هر زمان مطالعه در متن تاریخ و فهم می تواند نقطه ی آغاز روشنی راه شود . فریاد ها و ضجه ها بدون دانایی و دقت همانا به تحریف می انجامد و تاریکی می افزاید . چنانکه دین بی حکمت را عمر سعد ، شمر و مجتهدین دربار اموی بخوبی حمل می کردند . مکتوبات قابل استفاده ای با دقت در رجال و درایت تاریخی در دسترس هست که به همه ی ما در شناخت این حماسه ی جاودانه کمک می کند .

کتاب قیام حسین علیه السلام دکتر سید جعفر شهیدی

کتاب حماسه ی حسینی استاد شهید مرتضی مطهری

کتاب شهید جاوید آیت الله صالحی نجف آبادی

کتاب شهید آگاه آیت الله صافی گلپایگانی

کتاب امام حسین و عاشورا آیت الله عباس محفوظی

کتاب اسرار الشهدا

کتاب لهوف علی بن موسی بن طاووس

کتاب نفس المهموم و

کتاب الفتوح ، ابن أعثم الكوفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.