دادرسی و ادوار تاریخی: دادرسی در ایران پس از حمله مغول

دادرسی و ادوار تاریخی: دادرسی در ایران پس از حمله مغول

حسن رحیمی

دوران حمله مغول به ایران در حقیقت یکی از دشوارترین و سهمناک ترین ادوار تاریخ ملت ایران است. دوران سیاه و ظلمانی که منجر به قتل عام ها، ویرانی شهرها، بهره کشی سیستم غدار فئودالیسم و بالاخره هرج و مرج قضایی از بارزترین جریانات و نمونه هایی است که در این دوران به وقوع پیوست.

با مطالعه آثار مختلف تاریخی آن دوران مشاهده می کنیم که در نتیجه ستمگری ها و تجاوزات این قوم ستم پیشه امنیت قضایی از سرزمین ایران رخت بربست.

دادرسی ،1377 شماره 8

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.