خلیج فارس در کتاب الولاة

خلیج فارس در کتاب الولاة

نویسنده: سهراب یکه زارع

در سالهای اخیر، بحث پیرامون نام «خلیج فارس» و قدمت آن بسیار شایع بوده است. متأسفانه برخی قدمت این نام همیشه جاودان را به دلیل مسایل قومی و سیاسی زیر سئوال برده و به جعل عناوین ساختگی برای آن پرداخته اند. گویا اولین بار در سال 1957م. یکی از نمایندگان سیاسی انگلیس که مقیم در خلیج فارس بود به نام «رودریک اوون» در کتابش با آوردن نام خلیج عربی به تحریف نام خلیج فارس پرداخت.

بنابراین برای پاسخگویی به این افراد بهتر دیده شد تا با تکیه و استناد به متون قدیمی به ویژه متون پیش از شروع تحریف نام خلیج فارس، پاسخی منطقی و مستدل به آنان داده شود.

پیام بهارستان، 1387 شماره 1 و 2

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.