حیات اجتماعی- فرهنگی کرامیه طی سده های7- 4 ﻫ.ق

حیات اجتماعی- فرهنگی کرامیه طی سده های7- 4 ﻫ.ق

هادی وکیلی – انسیه حسینی شریف

چکیده: کرامیه از فرق کلامی تسنن، همزمان با اوج انشعابات و ظهور فرق مذاهب اسلامی، در قرن سوم هجری در خراسان شکل گرفت. به نظر می رسد خصوصیت بارز مذهب کرامیه، تزهد و صوفی نمایی مؤسس و پیروان آن تأثیر خاصی در روند رشد و گرایش به آن داشته است. تداخل و تزاحم این فرقه با دیگر فرق مذهبی در مسائل اعتقادی و اجتماعی، به ویژه در جذب پیروان، باعث درگیری و تضاد با برخی گروههای مذهبی از جمله حنفیان، شافعیان، شیعیان و صوفیان شد. در مقاله پیش رو این برخوردها، همچنین زمینه ها و علل رشد و سپس افول کرامیه در برخی شهرهای خراسان، طی سده های چهارم تا هفتم هجری مورد بحث و تحلیل تاریخی قرار خواهد گرفت.

تاریخ نامه ایران بعد از اسلام سال دوم پاییز و زمستان 1390 شماره 3

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.