حمام‌ها در ضرب ‌المثل‌های فارسی

حمام‌ها در ضرب ‌المثل‌های فارسی

محسن طبسی

چکیده: واژگان معماری همواره در کلام عامه نمود داشته است. به سبب اهمیت شست­وشو و پاکیزگی در نظام روابط اجتماعی ایرانیان، حمام‌ها در جایگاهی ممتاز قرار داشته اند. حمام‌ها از آسیب­ پذیر‌ترین گونه‌های معماری هستند و متأسفانه فرهنگ گرمابه‌ها بیشتر و پیش‌تر از کالبد آن ها در معرض نابودی است. بنابراین نباید در ضرورت مستندسازی وجوه غیر مادّی گرمابه‌ها تردیدی روا داشت. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی به باز‌شناسی، طبقه بندی و تحلیل وجوه مختلف گرمابه‌ها در ضرب المثل‌های فارسی می پردازد.

مهم‌ترین نتایج تحقیق نشان می ‌دهد که امثال به صورت جملۀ ساده خبری، بیشترین فراوانی را دارند و در عین ظرافت زبانی، مطلب را به ساده‌ترین شکل ممکن بیان می‌کنند. از نظر محتوای عمومی امثال، مسائل اجتماعی و اخلاقی بالا‌ترین میزان را به خود اختصاص داده ‌اند. بررسی محتوای تخصصی امثال از نظر معماری بیانگر توجه عمده به کالبد معماری حمام‌هاست. بررسی محتوای مردم ‌شناسانۀ امثال نیز نشان می‌دهد که به وسایل حمام‌ ها بیشتر از دیگر موارد توجه شده است. همچنین معماری و موضوعات مردم‌شناختی گرمابه‌ ها اهمیت یکسانی دارند و باید همپای توجه به حفظ کالبد معماری گرمابه‌ ها به حفاظت از وجوه مردم‌شناختی آن‌ها نیز اهتمام ورزید.

منبع: فرهنگ و ادبیات عامه، دوره 4، شماره 11، آذر و دی 1395

دریافت مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.