جلد 14 فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی قم

جلد 14 فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی قم

جلد 14 فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی قم که به معرفی پانصد نسخۀ موجود در مرکز احیاء میراث اسلامی قم پرداخته به کوشش سید احمد حسینی اشکوری منتشر شد.

جلد 14 فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی قم

در این فهرست نسخه های شماره 6001 تا 6500 مرکز احیاء معرفی شده که در آن چند نسخه کهن و چند عنوان کتاب منحصر بفرد و کمیاب دیده می شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.