جستاری بر مرثیه های شریف رضی و محتشم کاشانی

جستاری بر مرثیه های شریف رضی و محتشم کاشانی

علیرضا محمدرضایی – مریم کیا

چکیده: ادبیات تطبیقی چند جانبه است. یکی از رویکردهای آن، بررسی پردازش همانندی و ناهمانندی های شکلی و محتوایی شاعران و نویسندگانی است که در ادبیات کشور خود، آن هم با یک یا چند موضوع، جایگاه ویژه ای یافته اند. محتشم کاشانی در ادب فارسی و شریف رضی در ادب عربی با موضوع سوگ سرودۀ حسینی از این جمله اند. هر چند، شکلگیری رویداد اندوهبار کربلا و شهادت جانسوز سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) و یاران با وفایش و مصیبت های وارده بر اهل بیت و بازماندگان آن حضرت یکی از برجسته ترین موضوعات شعر متعهد شیعی است، ولی نگاه و زبان این دو شاعر بسی متفاوت تر از سایرین بوده است. در این جستار به بررسی سوگ سروده معروف محتشم کاشانی و سوگ سروده های شریف رضی بر مبنای شش رویکرد روایی – تاریخی، روایی – سیاسی، عاطفی، تخیلی، اخلاقی و فلسفی پرداخته شده است.

ادبیات تطبیقی دانشگاه باهنر کرمان دوره جدید سال دوم زمستان 1389 شماره 3

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.