جایگاه زن و خانواده در ضرب‌المثل‌های بختیاری

جایگاه زن و خانواده در ضرب‌المثل‌های بختیاری

حمید رضایی ؛ ابراهیم ظاهری عبده وند

چکیده: بررسی ضرب المثل ها در شناخت جنبه­های مختلف فرهنگ مردم نقش مؤثری دارد؛ زیرا در آن‌ها، فرهنگ هر قوم و ملتی به‌تصویر کشیده می‌شود. هدف از این پژوهش، بررسی خانواده و جایگاه زن در ضرب المثل های بختیاری با رویکرد نقد فمینیستی است. در ضرب المثل های بختیاری زن گاه جایگاه فرادست، گاه فرودست و گاه برابر با مردان دارد. وقتی سخن از مسائل درون خانه و حیطۀ خصوصی به‌میان می‌‌آید، زن موجودی قدسی و فراتر از مرد است و در ضرب المثل هایی که از حیطۀ عمومی و جایگاه اجتماعی افراد بحث می شود، زن جایگاه فرودستی نسبت به مردان دارد. در ضرب المثل هایی که از مسائل عام زندگی سخن گفته می­شود، جایگاه زنان با مردان برابر است. همچنین در بسیاری از این ضرب المثل ها، نگاه مردسالارانه حاکم است و اندیشه های مطلوب جامعۀ مردسالار برای زنان نهادینه می‌شود. ازدواج، مذموم‌شمردن چندهمسری، شناخت همسر پیش از ازدواج، نحوۀ شناخت همسر و وظایف زوجین، ازجمله مسائل مربوط به خانواده هستند که در مَثل های بختیاری انعکاس یافته‌اند.

فرهنگ و ادبیات عامه، دوره 3، شماره 6، مهر و آبان 1394

دریافت مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.