جادو در ایران باستان و کیش زردشت

جادو در ایران باستان و کیش زردشت

نویسنده: مجتبی دماوندی

چکیده: پیشینه ی هیچ قوم و ملتی از جادو و گونه های آن تهی نیست. در کنار علوم گوناگون، دانش های نهانی (علوم غریبه) که گاه شبه علم نامیده شده اند، همواره از رواج و روایی برخوردار بوده است. تا جایی که بسیاری از پژوهندگان تاریخ علم، خاستگاه بسیاری از دانش ها را جادو دانسته اند. و بسا اندیشمندانی که در این باره نگاشته اند و بدان پرداخته اند. در ایران باستان نیز گونه های جادو، جادوی سفید و سیاه رواج داشته است. در این جستار جادو در ایران باستان و کیش زرتشت به کوتاهی بررسی می شود.

مطالعات ایران 1385 پاییز شماره 10

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.