تغییر لغات و قانون تاسیس فرهنگستان ایران (1314-1320 ه.ش)

تغییر لغات و قانون تاسیس فرهنگستان ایران (1314-1320 ه.ش)

محسن روستایی

مقدمه: دراین مقاله برآنیم که تاریخچه ای از مقدمات و انگیزۀ تشکیل فرهنگستان ایران را در دورۀ رضاشاه برشماریم و از قانون تأسیس، چگونگی مصوبات، نوع فعالیت کمیسیونهای هشتگانه و کاربرد اصطلاحی واژه های مصوب این انجمن فرهنگی تاریخ معاصر ایران، آگاهی یابیم و با این اندیشه که فرهنگستان جایگزینی و پیرایش لغات، زبان و ادبیات فارسی را از واژگان بیگانه سرلوحۀ کار خود قرار داده بود، بی آنکه نظری بر صحت و سقم این معادلسازی داشته باشیم به معرفی و بررسی اسناد تاریخی – فرهنگی و ادبی فرهنگستان می پردازیم، و با استعانت از این اسناد تاریخی، می توانیم پایه و اساس، مرحلۀ آغازین و روند این حرکت تاریخی و فرهنگی ایران را که از جهاتی، بسیار حائز اهمیت است، دریابیم.

فکر ایجاد دگرگونی در زبان فارسی، نزدیک به یک قرن پیش در میان اندیشمندان ما پیدا شده است. کسانی که تغییر خط را پیشنهاد می کردند؛ در واقع در پی ایجاد دگرگونی در زبان بودند. خوشبختانه پیشنهاد آنان مقبول نیفتاد، چه، مشکل اصلی زبان فارسی مشکل خط نبود وبا تغییر خط نه تنها مشکلی حل نمی شد بلکه مشکلات فرهنگی بزرگی پدید می آمد….

دریافت مقاله

منبع: گنجینه اسناد، دوره 3، شماره 4، زمستان 1372

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.