تشکیلات و مناصب دینی در ساختار دولت سلجوقی

تشکیلات و مناصب دینی در ساختار دولت سلجوقی

ناصر صدقی

ایران عصر سلجوقی جامعه ای دینی و مذهبی بود که در آن اکثریت با اهل سنت، خصوصاً مذاهب شافعی و حنفی بود و ساکنان برخی از مناطق و نواحی هم شیعه مذهب بودند. برای اداره امور و شعائر دینی اهل هر کدام از مذاهب، تشکیلات گسترده ای در قالب مناصب و مراکز دینی توسط دولت ایجاد شده بود که در سطح جامعه و تقریباً در تمام عرصه های زندگی اجتماعی و دینی مردم حضور فعال داشت. این تشکیلات در زمینه های دستگاه قضا یا محاکم شرع، مدارس و مساجد و دیوان اوقاف قابل توجه است. همچنین مناصب و مقامات احتساب، خطابت و امامت، ریاست مذاهب، نقابت، امامت و امارت حج، از مهمترین بخش های تشکیلات دینی فعال در جامعه عصر سلجوقی بودند که توسط فقها و علمای دینی اداره می شدند. در این مقاله تشکیلات دینی دولت سلجوقی در زمینه های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.

تاریخ ایران و اسلام دانشگاه لرستان، بهار و تابستان 1388، شماره 5

دریافت مقاله

پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.