تاریخ تجدید بنای مدرسه فیضیه

تاریخ تجدید بنای مدرسه فیضیه

نویسنده: مهدی صدری

مدرسۀ فیضیه قم از بناهای بسیار قدیمی و کهن شهر قم به شمار می رود. این بنا به دستور فتحعلی شاه قاجار به سال 1213 ه.ق به جای ساختمان قدیمی آن تجدید بنا گردید. سال مذکور سال آغاز این تجدید بناست و انجام آن به سال 1217 ه.ق به پایان رسید.

مؤلف کتاب تربت پاکان از روی کتیبۀ سنگ نوشتۀ سر در شمالی که سرودۀ فتحعلی خان صبا – ملک الشعرای دربار فتحعلی شاه قاجار – است و متضمن به ماده تاریخ آغاز بنا به سال 1213 ه.ق است به شرح زیر نقل کرده است:

پیام بهارستان، 1389 شماره 8

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.