تاریخچه کتابت

تاریخچه کتابت

نویسنده: سعادت احمدزاده

چکیده: مقاله حاضر به بررسی نحوه برقراری ارتباط انسانهای اولیه و انتقال خواسته ها و اندیشه ها می پردازد. سپس فرهنگ های ارتباط و انتقال اطلاعات مطرح می گردد و به ابزار ذخیره اطلاعات و نحوه دسترسی به اطلاعات می پردازد.

دریافت مقاله

منبع: باغ نظر، دوره 4، شماره 7، شهریور 1386

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.