تاثیر پذیری اعراب از ایرانیان

تاثیر پذیری اعراب از ایرانیان

نویسنده: نجمه دری

چکیده: آداب و فرهنگ ایرانی به همراه جلوه های بارز تمدن ملت ایران از راه های گوناگون و در زمینه های متنوع بر فرهنگ عربی تأثیر گذاشته و موجبات پیشرفت و تعالی اعراب را در گستره ی حکومت و سیاست و فرهنگ و آداب و فنون فراهم آورده است.

در این پژوهش سعی ما بر این است که در زمینه ی چگونگی اقتباس آیین ها و آداب و رسوم پادشاهی ایران از طرف اعراب به بحث و نتیجه گیری بپردازیم و در همین راستا، در زمینه ی پیشینه ی پادشاهی و حکومت داری در میان اعراب و قوانین حاکم بر آن ها در مقایسه با حکومت های گذشته ی ایران توضیحاتی ارایه کرده و در ادامه خاطر نشان نموده ایم که چگونه اعراب که در زمینه ی حکومت داری بی تجربه بودند، پس از تسلط بر سرزمین ایران از تجربه ی ایرانیان کاردان استفاده نموده و آیین ها و سنن پادشاهان گذشته ی ایرانی را سرمشق و الگوی خود در زمینه ها و عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، حکومتی، تجاری و …. قرار داده اند. در همین راستا، این تأثیرپذیری را در حیطه ی مقایسه ی سلطنت ایران با خلافت اعراب، رودررویی اعراب با تمدن پیشرفته ی ایران مورد بررسی قرار داده و در ادامه، چگونگی این تاثیرپذیری را در آداب پادشاهی همچون تقسیمات اداری، طبقه بندی مردم، برگزاری جشن های ملی و آیین ها و تیراندازی و چوگان و شکار و تفریح و آداب لباس پوشیدن، آداب خوردن، آداب ضرب سکه و سایر موارد مانند آن مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم.

مطالعات ایران 1386 بهار شماره 11

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.