بناکتی و تاریخ نگاری در دوران مغول

بناکتی و تاریخ نگاری در دوران مغول

عدالت عزت پور

چکیده: تاریخ بناکتی یا روضۀ اولی الالباب فی معرفۀ التواریخ و الانساب از تواریخ عمومی است که در دوران ایلخانان در سال 717ه توسط فخرالدین ابو سلیمان داود بن تاج الدین ابوالفضل محمد بن محمد بن داود البناکتی شاعر و مورخ قرن هفتم و هشتم هجری به رشته ی تحریر درآمده است. از دوران ایلخانان هفت تاریخ عمومی وجود دارد که تاریخ بناکتی هم یکی از آن هاست و موضوع کتاب تاریخ عمومی عالم از خلقت آدم تا پادشاهی ابو سعید بهادر خان ایلخانی است. این کتاب جدا از ارزش تاریخی که در میان اهل تاریخ دارد دارای ارزش ادبی فراوانی در تاریخ ادبیات ایران نیز است. این مقاله به معرفی و نقد و بررسی این اثر ارزشمند و به رشد تاریخ نویسی در دوران مغول می پردازد.

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، دی 1389 شماره 152

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.