بناهای تاریخی رجال و مشاهیر آشتیان

بناهای تاریخی رجال و مشاهیر آشتیان

نویسنده: اسدالله عبدلی آشتیانی

آشتیان شهری است که علاوه بر آنکه مهد اندیشمندان، فرهیختگان، عالمان، مستوفیان، ادیبان و سیاستمداران بنام ایران زمین به حساب می آید؛ آثار ارزشمند تاریخی نیز دارد که در طول تاریخ پرفراز و نشیبش در کنار مشاهیر، به حیات اجتماعی خود در این شهر ادامه داده است.

بانیان قلاع و خانه های تاریخی و زیبای این شهر، اکثراً از ثروت و مکنت برخوردار بودند و یا در امور دیوانی اشتغال داشتند. قلعه ها را معمولاً حاکمان محلی و کارگزاران دیوانی ایجاد می کردند و خانه های باشکوه قدیمی را ثروتمندان، تاجران و ملاکین و یا در معدود زمانی عالمان دینی و کاتبان.

پیام بهارستان سال چهارم پاییز 1390 شماره 13

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.