بررسی یازده نمونه از فرمان های دو تن از پادشاهان قاجار

بررسی یازده نمونه از فرمان های دو تن از پادشاهان قاجار

نویسنده: علی سام

چکیده: در پژوهش پیش روی، به طور عملی یازده نمونه از فرمان های دو تن از پادشاهان قاجاری، فتحعلی شاه قاجار و محمد شاه قاجار، مطالعه و بازخوانی شده اند؛ سپس از نظر شکلی و محتوایی مورد بررسی قرار گرفته اند و سعی شده است از یک برگ سند اطلاعاتی سند شناسانه و تاریخی مستخرج شود. به این شکل که از نظر سند شناسی فرمان های قاجاری دارای ویژگی های خاصی هستند اعم از: نوع تحمیدیه، طغرا، مهر، حسن مطلع، متن و خاتمه که مشخصاتی ثابت و مشترک بین تمامی فرمان های پادشاهان قاجاری است و با مطالعه آنها، هنر و تکنیک فرمان نویسان این دوره برای محقق آشکار می شود. اما از نظر بحث اطلاعات تاریخی این نوع اسناد باید گفت که اسناد و به ویژه فرمان ها، اطلاعات تاریخی بسیار موثق تر از کتب دست اول تاریخی در اختیار ما قرار می دهند؛ چون متن واقعه را بدون هیچ حب و بغضی بازگو می کنند.

پیام بهارستان، سال ششم زمستان 1392 شماره 22

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.