بررسی پوشاک زنان و مرد در چند نگاره مانوی

بررسی پوشاک زنان و مرد در چند نگاره مانوی

گلشن اسماعیل‌پور

چکیده: مانی و مانویان به فراست دریافتند که بهترین وسیله ترویج و تبلیغ دین، نگارش و بهره‌وری از هنرهای کلامی و تصویری است. از این رو، حجم عظیمی از گنجینه‌های تصویری آثار مانی و پیروان او بازمانده است. سنت دیرپای نگارگریِ دست‌نویس‌های مانوی، خود نشان از توجه کاتبان مانوی به زیبایی و فاخر بودن نوشته‌هایشان دارد. از طرفی دیگر، جزئیاتی ناب پیرامون شخصیت‌ها و اشیاء موجود در این نگاره‌ها، در خور توجه است. در این مقاله، ویژگی‌های پوشاک زنان و مردان مانوی بر اساس چند نگاره مانوی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تصاویر، برگزیدگان مانوی با کلاه‌ها و گل‌های نیلوفر اطرافشان و رداهای بلند و کمربند‌های ویژه منقوش گردیده‌اند و شخصیت‌های مهم‌تر پیراهن‌های ابریشمی رنگارنگ و زیورآلات بر تن دارند.

پژوهش‌های انسان شناسی ایران، دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390

دریافت مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.