بررسی ویژگی کودکی شخصیت های اسطوره ای شاهنامه

بررسی ویژگی کودکی شخصیت های اسطوره ای شاهنامه

محمود بشیری – علی چراغی

چکیده: در مورد شخصیت های شاهنامه بسیار گفته اند و بسیار نوشته اند، اما شاید در مورد کودکی این شخصیت ها قلمی نزده اند؛ حتی در مورد شخصیت های برجسته شاهنامه. این مقاله بر آن است تا نشان دهد کودکان در شاهنامه فراتر از یک کودک هستند و این به دلایلی مانند نقش ویژه آنها در آینده ای است که در شاهنامه ایفا می کنند. چه، نحوه رشد و رفتار ایشان در این سیر با کودکان دیگر بسیار متفاوت است. آنها شخصیت های عمیق و چند بعدی اند که هر چند به ظاهر کودکند اما با روند سریع رشدی و رفتاری خود از این دوران جدا شده و به جرگه پهلوانان و قهرمانان می پیوندند. این مقاله با نشان دادن این ویژگی های منحصر به فرد و نمایش تفاوت ها نتیجه می گیرد که کودکان شاهنامه مانند دیگر نمایندگان اجتماعی اثر فردوسی حماسی و اسطوره ای هستند.

علوم ادبی (دانشگاه قم) سال سوم بهار و تابستان 1390 شماره 5/2

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.