بررسی نظر و دیدگاه دو مورخ بزرگ دوره ایلخانان در باره اسماعیلیان

بررسی نظر و دیدگاه دو مورخ بزرگ دوره ایلخانان در باره اسماعیلیان

اللهیار خلعتبری

چکیده: تاریخ نگاری ایران در دورۀ ایلخانان به نام های تنی چند از دیوان سالاران  برجستۀ  ایرانی مزین شده که از آن میان است عطاملک جوینی نویسندۀ تاریخ جهانگشای، و خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی، صاحب جامع التواریخ. این دو مورخ دیوان سالار با گرایش ها و دیدگاه های متفاوت به تدوین دو کتاب ماندگار و برجسته تاریخی دست زدند که بیشترین اختلاف نظرهای آنان را می توان در چگونگی ارائه مطالب درباره اسماعیلیان مشاهده کرد. در این مقاله تلاش بر آن است تا اختلاف نظرها و عوامل تءثیرگذار در نوع نگاه آنان در تدوین تاریخ اسماعیلیان مورد تأمل قرار گیرد.

مسکویه دانشگاه آزاد ری زمستان 1385 شماره 5

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.