بررسی جایگاه و کاربردهای نفت در ایران باستان

بررسی جایگاه و کاربردهای نفت در ایران باستان

سید علیرضا ابطحی – زهره زمانی

چکیده: آشنایی انسان به ویژه مردم مشرق زمین و ایرانیان با نفت به هزاران سال پیش باز می گردد. به گونه ای که گفته شده است، ریشۀ نفت، واژۀ نپتا، اوستایی است. در این مقاله تلاش بر آن است تا جایگاه نفت و آشنایی ایرانیان باستان با این ماده حیاتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بر اساس کاوش های باستان شناسانی همچون پروفسور هرتسفلد، دکتر نگهبان و دکتر مجید زاده و گزارش های مورخانی مانند هرودوت، پلوتارک، پروکوپیوس، آمیانوس مارسیلینوس، جغرافی دان یونانی استرابو و شاهنامۀ فردوسی، مردم ایران از حدود سه الی چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح با نفت و قیر آشنایی داشته و از آن برای روشنایی و گرما، ملات در ساختمانها، اندود کردن کشتی ها و قایق ها، ساختن ظروف تزئینی و زیورآلات و درمان بیماری ها و مهم تر از همه در جنگ ها استفاده می کرده اند.

مطالعات ایرانی، سال دوازدهم، پاییز و زمستان 1392 شماره 24

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.