بررسی تطبیقی سه شخصیت اسطورهای تاریخی کیخسرو، کوروش و ذوالقرنین

بررسی تطبیقی سه شخصیت اسطورهای تاریخی کیخسرو، کوروش و ذوالقرنین

مصطفی گرجی – حسین محمدی مبارز

چکیده: در مجموعه ادبیات فارسی و متون تاریخی و اسطوره ای، سه شخصیت برجسته هستند که از نظر نوع کنش و ویژگی های مربوط به زندگی، احوال و رفتار، شباهت فراوانی با هم دارند. کیخسرو، کوروش و ذوالقرنین سه شخصیتی هستند که منابع مختلف به زندگی و احوال آنها به صورت جدا پرداخته اند. اگرچه درباره مقایسه کیخسرو و کوروش و یا کوروش و ذوالقرنین، پژوهشهایی انجام شده است درباره این سه شخصیت و وجوه تشابه و همانندی آنان تحقیقی مستقل انجام نشده است. در این مقاله، نویسندگان با مطالعه کتابها، اسناد و بازبینی حدود 77 اثر از منابع تاریخی و تفسیری بر آن هستند که بنمایانن ویژگیهای شخصیت کیخسرو (اسطوره ای – عرفانی) با کمترین اختلاف در زندگی کوروش هخامنشی (تاریخ) و ذوالقرنین (شخصیت مبهم و مقدس قرآنی) وجود دارد. با توجه به این مسئله، این مقاله سعی می کند با توصیف احوال هر یک و تفسیر همانندیهای آنان از نظر نام شناسی و جاینام شناسی به وجوه اشتراک و همانندیهای آنها بپردازد.

پژوهش های ادبی سال یازدهم تابستان 1393 شماره 44

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.