بازنمایی مفهوم ایران در جامع التواریخ رشید الدین فضل اله همدانی

بازنمایی مفهوم ایران در جامع التواریخ رشید الدین فضل اله همدانی

فریدون الهیاری

چکیده: تشکیل نخستین دودمان شاهی در تاریخ ایران – مادها – زمینه ی پیدایش موجودیتی سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی را فراهم ساخت که بر پایه ی مؤلفه هایی اساسی چون سرزمین – جغرافیا و حکومت استوار بود. این موجودیت در دوره ی ساسانی با نام ایران و ایرانشهر جلوه ای ویژه یافت. فروپاشی نظام ساسانی موجب شد که این موجودین مستقل در کلیتی یکپارچه به نام دار الاسلام یا امت اسلامی ادغام گردد. تبیین نظریه سلطنت مبتنی بر اندیشه های ایرانی و رویکرد نخبگان و دیوان سالاران ایرانی به چنین تفکری فرازهای مهمی در فرآیند چالش با خلافت پدید آورد؛ با این وجود سقوط خلافت عباسی و تشکیل حکومت ایلخانان فرصت ویژه ای برای باز پرداخت مفهومایران و ایرانشهر در دوران اسلامی به وجود آورد. مقاله ی حاضربه کوشش های یکی از نخبگان و دیوان سالاران ایرانی ایندوره یعنی رشید الدین فضل الله همدانی را بر اساس مطالب کتاب جامع التواریخ او مورد بررسی قرار می دهد.

مطالعات ملی،1382 پاییز شماره 15

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.