بازخوانی وقفنامه از دوره ناصری

بازخوانی وقفنامه از دوره ناصری

نویسنده:  مرضیه مرتضوی

وقفنامه از مهمترین اسناد شرعی است که ساختار و اصطلاحات آن از فرایند منظمی برخوردار است. وقف عملی است حقوقی که شخص به موجب آن، مالی را از مالکیت خود خارج می کند و از هر گونه نقل و انتقال قراری و عهدی مصون نگه داشته، و منافع آن را در امور خیریه و خداپسندانه به طور دائم به جریان می اندازد.

کسی که مال خود را وقف می کند واقف، کسی که منافع وقف برای او قرار داده می شود موقوف علیه، ملکی که وقف می شود عین موقوفه، کسی را که واقف برای مدیریت و پرستاری عین موقوفه و تحصیل منافع و اجرای نیات معین می کند متولی و کسی را که واقف برای نظارت بر کار متولی تعیین می کند، ناظر گویند.

پیام بهارستان، سال سوم بهار 1390 شماره 11

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.