اندیشه ی ایرانشهری و خواجه نظام الملک

اندیشه ی ایرانشهری و خواجه نظام الملک

اللهیار خلعتبری ، نیره دلیر

چکیده:  در این مقاله اندیشه‌ی ایرانشهری در سیرالملوک بررسی می‌شود. اندیشه خواجه نظام‌الملک آن گونه که در سیرالملوک مطرح شده است، از سیاست اندیشمندان مسلمان در دوره‌ی میانه پیروی می‌کند. تجزیه و تحلیل سیرالملوک این فرضیه را توجیه می‌کند..

دریافت مقاله

منبع: مطالعات تاریخ فرهنگی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.