امتیاز دارسی از زمان انعقاد تا لغو آن

امتیاز دارسی از زمان انعقاد تا لغو آن

نویسنده: نسرین میرآخورلو

کشور ما یکی از بزرگترین و پرارزش ترین منابع نفتی جهان را داراست و چاههای نفتی آن از جمله پرمحصول ترین چاههای نفت دنیا می باشد. امتیاز استخراج و کلیه معادن زیرزمینی به استثنای معادن طلا و نقره و جواهر اولین بار در سال 1872م / 1251ش. در زمان سلطنت ناصرالدین شاه به ژولیوس رویتر، یهودی آلمانی که تابعیت انگلیسی داشت واگذار شد. لکن این امتیاز به دلیل اعتراضات رجال و علمانی کشور و مخالفت روسیه تزاری به مرحلۀ اجرا درنیامده و ملغی گردید. امتیاز دیگر در زمان سلطنت مظفرالدین شاه و به هنگام صدارت میرزا علی اصغر امین السلطان در زمینه استخراج معادن قراچه داغ آذربایجان با دو نفر از سرمایه داران روسیه منعقد شد که بعداً ( در سال 1921م.) لغو شد. با توجه به رقابت انگلیسیها با روسها در صحنه سیاست، در سال 1900 م. انگلیسیها به فکر افتادند امتیاز نفت جنوب را کسب کنند….

پیام بهارستان، 1388 شماره 3

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.