الگوی روشی ملاصدرا در تحلیل مفهومی ایمان

الگوی روشی ملاصدرا در تحلیل مفهومی ایمان

جنان ایزدی – احد فرامرز قراملکی – زهرا مصطفوی – احمد بهشتی

چکیده: ملّاصدرا در تحلیل ایمان به گزارش و تفکیک مفهومی تعریف های گذشتگان می پردازد. از نظر او علم یا تصدیق یقینی مفهومی محوری در ایمان است. او جایگاه مفاهیم دیگری چون اقرار زبانی، احوال، و اعمال را در مفهوم ایمان بررسی میکند و آن ها را به مفهوم علم پیوند می زند. پس از این تلفیق، وی از مفاهیم فلسفی، عرفانی، و قرآنی همچون توحید، حکمت، نور، و عقل یاری میجوید تا فرادیدگاه خود در مسئله ایمان را به تصویر کشد. طیّ این مراحل نشان دهنده استفاده ملّاصدرا از روش میان رشته ای با الگوی تلفیقی است.

فلسفه و کلام اسلامی، پاییز و زمستان 1388، دفتر 1

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.