اعتبارنامه نمایندگان قم در مجلس شورای ملی

اعتبارنامه نمایندگان قم در مجلس شورای ملی

جغرافیای استان قم :

قم مرکزشهرستان قم،ازشهرستانهای استان تهران می باشدکه در145کیلومتری جنوب باختزی تهران ودرمسیرجاده های تهران_اراک وتهران_کاشان قرارگرفته است.

رودها:مهمترین رودخانه این ناحیه قمرودمی باشدکه اززردکوه بختیاری سرچمه گرفته،ازمیان شهرگذشته وبه دریاچه نمک می ریزد.

همچنین کاریزهای متعدد داِِیمی درسرتاسرنواحی خاوری شهروجوددارد.

کوهها:|کوههای کفتارکوه درشمال،کفتارکوه بزرگ درخاوروچهارآغل درشمال باختری قراردارندهمچنین دشت قم درمنتهی الیه شمال باختری کویرایران قرارداردکه این دشت ازسمت شمال به تپه های جنوبی دریاچۀ نمک محدودمی گردد.

آب وهوا:هوای قم نسبتاگرم وخشک بوده،بیشترین درجه حرارت درتابستانها43درجه بالای صفروکمترین آن درزمستانها10درجه زیرصفراست.(حداقل متوسط)میزان باران سالیانه قم بطورمتوسط حدود122میلیمترمی باشد.

رستنی ها:ازدرختان(درختچه)کیلیا،سودا،گزبادامک وپسته وحشی وازگیاهانی که کاربرد داروئی وصنعتی دارندخارشتر،پیچک،گراس،اشنان،اسپند،شیرخشت،شیرین بیان وگون کتیرادرحوالی شهرمی روید.

همچنین پوشش گیاه جهت چرای دام ازنوع مرتع فقیرموجوداست.

جانوران وپرندگان:گرگ،شغال،روباه،خرگوش،کپک وتیهوازجمله جانوران وپرندگان این منطقه هستند.

 

چگونگی نامگذاری پیشینۀ تاریخی:

درموردقدمت وپیدایش شهرقم اقوال مختلفی وجوددارد.ازجمله حمدالله مستوفی درکتاب نزهة القلوب،تأسیس آنرابه طمهورث دیوبند سومین پادشاه سلسلۀ پیشدادی نسبت داده است.

درالبلدان تأسیس آنرابه زمان لهراسب وثعالبی درالاخبارملوک الفرس اخت آنرابه بهرام گورمربوط دانسته اند.

درمجموعه ناصری آمده است “درعهدسلاطین کیان،قم محل آب رودخانه های وفرقان وانارباروچراگاه رمۀ کیقباد بوده ووقت لشگرکشی کیخسروبه توران براساس حکم پادشاه، بیژن پسرگیوقمرودراشکافته وآب رابطرف مسیله جاری کردواین اراضی ازآب خارج شده امنای دولت کیخسروهریک نهری وقلعه ای برای خوددائرنمودندوتماما به محل حصاران مشهورگشت.

درقرون سوم وچهارم هجری قمری شهرقم چنان توسعه یافته که52آسیاب درآن گردش می کرده است.دریورش مغول(617یا621)سکنه قم بجزتعدادی معدودی قتل عام گردیدند.

قتل عام وتخریب درشهرقم درطی قرون مختلف به دلیل مذهب تشیع آنان بوده است وبه همین جهت نیزعلمای بزرگی دراین شهرپرورش یافته اند.

درموردوجه تسمیه قم که ازدوران حکومت های اسلامی به بعدبه آن نامگذاری شد،گفته اندکه درزبان عرب به جمع شدن آب”قم”گویند.درموردعوامل اصلی وموثردرپیدایش شهرمیتوان گفت همان وجود رودخانۀ انابار(قمرود)بوده وعامل توسعه ورونق آن راموقعیت خاص مذهبی ووجودزیارتگاه حضرت معصومه (س)بایددانست.

جمعیت مرکزشهرستان قم براساس سرشماری766549:1370 نفرمی باشد.

لازم به توضیح است که شهرقم ازشهرهای مهاجرپذیراست وتعدادزیادی ازجمعیت آنرامهاجرین تشکیل می دهندکه حدود60هزارنفرافغانی وتعدادی دیگرازکشورهای اسلامی جهت یادگیری علوم دینی ومعارف اسلامی دراین شهرسکن هستند.

زبان:فارسی.

دین:اسلام،شیعه(اثنی عشری).

فراورده های کشاورزی:گندم،تره بار، آلبالو،انار،گیلاس،آلوچه،هلو،آلو،زردآلو،انجیر،گردو،فندق وبادام مهمترین فرآورده ها ی زراعی وباغی شهرقم راتشکیل می دهند.آب کشاورزی از رودخانه،چاههای ژرف وکاریزوآب آشامیدنی ازچاه ژرف وبرق قم برق شبکه ای استان تأمین می گردد.

صادرات:سوهان،حلوا،مهروتسبیح،انواع قالی و قالیچه،آجر،گچ،آهک،گندم،جو،چغندرقند،تره باروپنبه اقلام مهم صادراتی قم را تشکیل می دهند.

سازمانهای دولتی وملی:

مرکزشهرستان قم دارای ادارات شهرداری،فرمانداری،پایگاه نیروی انتظامی،پایگاه مقاومت  بسیج،آموزش وپرورش،خدمات کشاورزی،جهادسازندگی،اموراقتصادی ودارائی،برق،بهزیستی،پست،تربیت بدنی،ثبت احوال،ثبت اسنادواملاک،هلال احمر،سازمان تعاون روستائی،بهداشت ودرمان،مخابرات،فرهنگ وارشاداسلامی،حج واوقاف،منابع طبیعی،نهضت سوادآموزی،راهنمایی ورانندگی،کل زندانها،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،بازرگانی،صنایع دستی،بنیادمسکن،بنیاد15خرداد،بنیادشهید،بنیادمستضعفان وجانبازان،بنیادامورمهاجرین،کمیتۀ امدادامام خمینی،دخانیات،اطلاعات،راه وترابری،زمین شهری،صداوسیما،هواشناسی وبانکهای ملی،صادرات،تجارت،سپه،مسکن،کشاورزی،رفاه کارگران وملت می باشد.

همچنین5بیمارستان،29درمانگاه،یک مرکزاورژانس،320باب دبیرستان،143مدرسه راهنمائی،48دبیرستان،5مدرسه فنی حرفه ای،2دانشسرا،2مرکزتربیت معلم،2دانشکده

آموزشی یامجتمع آموزشی،یک دانشگاه،8کتابخانه،15کودکستان،یک مجتمع آموزشی عالی وابسته به دانشگاه تهران،مدرسه عالی وایسته  به  دانشگاه تهران،مدرسه عالی تربیتی وقضائی  طلاب قم،دانشگاه آزاداسلامی،حوزۀ علمیۀ قم،15سالن ورزشی،15استادیوم ورزشی،مرکزجهانی علوم اسلامی،25امامزاده،266مسجدوقریب به 7100باب مغازه

اصناف گوناگون دراین مرکزشهرستان دایرگردیده است.

راهها:مهمترین راههائی که ازمرکزشهرستان قم منشعب گردیده عبارتنداز:

1.اتوبان تهران-قم بطول145کیلومتربسمت شمال.

2.راه اسفالته درجه یک اصلی(جاده قدیم)تهران-قم بموازات اتوبان بسمت شمال.

3.راه اسفالته درجه یک قم-کاشان به سمت جنوب خاوری به طول 103کیلومترکه ازطریق این راه قم به شهرهای مختلف استان یزد متصل می شود.

4.راه اسفالته درجه یک اصلی قم-سلفچگان به سمت جنوب باختری به طول40کیلومترکه ازطریق این راه به استان مرکزی(اراک)وازآنجابه استان همدان متصل می گردد.

5.راه اسفالت فرعی بسمت جنوب باختری به طول52کیلومترتاآبادی نیزار(درمسیرراه اسفالت قم-دلیجان-اصفهان).[1]

 

جمعیت قم:

در سرشماری سال 1319تا 1320 جمعیت شهر قم 52367 نفر اعلام شد[2]

 

حوزه انتخابیه قم:

نظام پارلمان برای برگزاری انتخابات و نحوه انتخاب نمایندگان مجلس ،قانون مدونی را در جلسه مورخ28 شوال 1329به تصویب رسانید.[3]البته مواردی از این قانون در سال 1304ه.ش توسط نمایندگان اصلاح گردید. بر پایه همین قانون،کتابچه ای چاپ شد که اسامی حوزه های انتخابیه از جمله قم و توابع بدین شرح در آن مشخص گردید:قم و توابع یک نفر[4]

 

مجلس شورای ملی:

نهاد قانونگذارى شاخص‌ترين نماد مردم سالارى است كه به اشكال گوناگون در ساختار حكومت‌هاى غير استبدادى به چشم مى‌خورد. اين نهاد سياسى،‌ كه به شكل نوينِ آن قدمتى بيش از سه قرن دارد، حلقة واسط مردم و حكومت، و مرجع تدوين قوانين و نظارت بر حسن اجراى آن است. سابقة اين نهاد در كشور ما، ايران نيز به بيش از يكصد سال مى‌رسد.

نخستین جلسة رسمی مجلس شورای ملی در تاریخ ١٣ مهرماه ١٢٨٥ خورشیدی مطابق با ١٧ شعبان ١٣٢٤ هجری قمری (١٧ اکتبر ١٩٠٦ میلادی) با نطق افتتاحیه مظفرالدین‌شاه قاجار

گشایش یافت. نمایندگان این دورة مجلس، به موجب مادة شش نظامنامة انتخابات از بین طبقة اشراف و شاهزادگان و تجار و مالکان و روحانیون و اصناف انتخاب گردیدند. این مجلس، قانون اساسی ایران را که مشتمل بر ٥١ اصل بود در تاریخ ٨ دی ماه ١٢٨٥ به توشیح مظفرالدین‌شاه و پس از فوت وی متمم قانون اساسی را در ١٥ مهرماه ١٢٨٦ به امضای محمد علی شاه رساند. این مجلس در ٢ تیرماه ١٢٨٧ (٢٣ جمادی الثانی ١٣٢٦) به توپ بسته شد.

دومین دورة قانونگذاری پس از یک سال و ٤ ماه و ٢١ روز فترت در تاریخ ٢٤ فروردین ماه ١٢٨٨ خورشیدی مطابق با دوم ذیقعده ١٣٢٧ افتتاح شد. و به دنبال اولتیماتوم دولت روس در ٣ دیماه ١٢٨٩ منحل شد.

این دوره، پس از سه سال فترت در تاریخ ١٤ آذرماه ١٢٩٣ خورشیدی مطابق با ١٧ محرم ١٣٣٣ توسط احمد شاه قاجار افتتاح گردید. دورة سوم مجلس شورای ملی به علت شروع جنگ جهانی اول بیش از یک سال دوام نیافت.

 

این دوره پس از ٥ سال و هفت ماه و هشت روز فترت در اول تیرماه ١٣٠٠ خورشیدی مطابق با ١٥ شوال ١٣٣٩ توسط احمدشاه قاجار گشایش یافت و در ٣٠ خرداد ١٣٠٢ (٧ ذیقعده ١٣٤١) پایان یافت.

پنجمین دورة قانونگذاری در تاریخ ٢٢ بهمن ماه ١٣٠٢ خورشیدی مطابق با ٥ رجب ١٣٤٢ افتتاح شد. در این دوره بود که سلطنت قاجاریه منحل شد و مجلس مؤسسان در ٢١ آذرماه همان سال سلطنت را به پهلوی داد. مجلس پنجم در تاریخ ٢٢ بهمن ١٣٠٤ خاتمه یافت.

‌دورة ششم قانونگذاری در تاریخ ١٩ تیرماه ١٣٠٥ خورشیدی مطابق ٣٠ ذیحجة ١٣٤٤ توسط رضا شاه افتتاح و در تاریخ ٢٢ مرداد ماه ١٣٠٧ (٢٦ صفر ١٣٤٧) پایان یافت. در این دوره مجموعاً ٢٧٦ جلسه تشکیل شد.

‌هفتمین دورة قانونگذاری در تاریخ ١٤ مهرماه ١٣٠٧ خورشیدی مطابق با ٢١ ربیع‌الثانی ١٣٤٧ هـجری قمری افتتاح و در تاریخ اول آبان ١٣٠٩ (٣٠ جمادی الاول ١٣٤٩) پایان یافت.

 

هشتمین دورة قانونگذاری در تاریخ ٢٤ آذرماه ١٣٠٩ خورشیدی مطابق ٢٣ رجب ١٣٤٩ هـ . ق) افتتاح و در تاریخ ٢٤ دی ماه ١٣١١ (١٧ رمضان ١٣٥١) خاتمه یافت.

نهمین دورة قانونگذاری در تاریخ ٢٤ اسفندماه ١٣١١ خورشیدی برابر با ١٨ ذیقعده ١٣٥١ افتتاح شد. طرح تأسیس دانشگاه تهران در این دوره تصویب شد. دورة نهم در تاریخ ٢١ فروردین ماه ١٣١٤ (٧ محرم ١٣٥٤) پایان یافت.

دهمین دورة قانونگذاری روز پنجشنبه ١٥ خرداد ماه ١٣١٤ خورشیدی برابر با ٤ ربیع‌الاول ١٣٥٤ هجری قمری افتتاح شد و در ٢٢ خرداد ماه ١٣١٦ ش (٣ ربیع‌الثانی ١٣٥٦) پایان یافت.

‌یازدهمین دوره در ٢٠ شهریورماه ١٣١٦ خورشیدی مطابق با ٥ رجب ١٣٥٦ افتتاح و در تاریخ ٢٧ شهریور ماه ١٣١٨ (٤ شعبان ١٣٥٨) پایان یافت.

‌دوازدهمین دورة قانونگذاری در تاریخ ٣ آبان ١٣١٨ خورشیدی مطابق با ٢١ رمضان ١٣٥٨ افتتاح شد و در ٩ آبان ١٣٢٠ (٩ شوال ١٣٦٠) خاتمه یافت. در شهریور همین سال بود که ایران به اشغال نیروهای متفقین درآمد و رضا شاه از سوی انگلیسی ها وادار به استعفا گردید و سلطنت به پسرش محمدرضا واگذار شد.

‌سیزدهمین دورة قانونگذاری در تاریخ ٢٢ آبان ماه ١٣٢٠ خورشیدی مطابق ٢٣ شوال ١٣٦٠ توسط محمد رضا شاه پهلوی افتتاح و در تاریخ اول آذر ١٣٢٢ (٢٤ ذیقعده ١٣٦٢) پایان یافت.[5]

 

معرفی نمایندگان قم :

  • واعظ قمی،محمود(ز1285)

پس ازاتمام تحصیلات قدیم درحدودسطح به کسوت روحانیت درآمد.وی درسال 1285خورشیدی درنخستین دورۀ قانون گذاری ازسوی مردم قم به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب گردید.

  • بیگدلی،فتح الله(ز1285)

ازبزرگان ومشاهیرمعاصرقم بود.وی درسال1285خورشیدی دردورۀ اول قانون گذاری ازقم به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب گردید.

  • قمی(مسعودی)،ابراهیم(1255-1325)

فرزندملاباقر(روحانی)،درسال1255خورشیدی به دنیاآمد.پس ازاتمام تحصیلات قدیم حوزوی درحدودمدرسی به کسوت روحانیت درآمد. وی مالک وکارمنددولت،وفردی محقق واهل قلم بود.میرزاابراهیم قمی درسال1288دردورۀدوم قانون گذاری ازشهرستان قم به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب گردید.وی همچنین درسال1300دردورۀ چهارم نیزباکسب 1792رأی ازمجموع1796رأی،مجددا ازقم به وکالت انتخاب شد.

 

تألیفات وی عبارتنداز:اجوبة الوفیه درعلم صرف،تاریخ تمدن اسلامی،عباسه خواهررشید،عقدالجمال درمعانی وبیان وبدیع،اوسرانجام درسال1325درگذشت.

  • قمی،علیرضا(1257)

فرزندآیت الله سیدجوادقمی(مجتهدوکارمندآستانۀ حضرت معصومه)،درسال1257خورشیدی به دنیاآمد.پس ازاتمام تحصیلات قدیم درحدودمدرسی به کسوت روحانیت درآمد.وی ملاک بودوبه کارکشاورزی اشتغال داشت.سیدعلیرضاقمی درسال1293دردورۀ سوم قانون گذاری باکسب1413رأی ازمجموع 5141رأی ودرسال1302دردورۀ پنجم باکسب3156رأی ازمجموع 5885رأی ازقم به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب گردید.

  • حق نویس، علی(1250-1335)

فرزندمیرزامحمدجواد،درسال1250خورشیدی درقم به دنیاآمد.پس ازاتمام تحصیلات قدیم وحوزوی درقم واخذدرجۀ اجتهاد،وارد مدرسۀ سیاسی مشیرالدوله  شدوبعدازفارغ التحصیلی به خدمت عدلیه درآمدوبه قضاوت مشغول گردید.درسال1290که حسن پیرنیادرعدلیه تغییراتی داد،ذکاء الملک فروغی رابه ریاست تمیزوصدرالاشرف رابه ریاست استیناف ومیرزاعلی حق نویس را به ریاست محاکم ابتدایی برگزید. حق نویس درسال1295 به سید ضیاء الدین طباطبائی نزدیک شدو درروزنامۀ رعد به همکاری پرداخت وسردبیری آن روزنامه راعهده دارگردید.درسالهای1298-1299 که سید ضیاء کارگردان اصلی سیاست شده بود،روزنامۀ رعد را حق نویس به تنهایی اداره می کرد.وقتی سید ضیاء به مقام ریاست وزرایی رسید،حق نویس معاون وزارت عدلیه شدوچون وزیرتعیین نشده بود،کفالت وزارتخانه هم بااوبود.حق نویس درسال1305دردورۀ ششم قانون گذاری باکسب7761رأی ازمجموع12818رأی ازقم به نمایندگی مجلس ملی انتخاب گردید.پس ازخاتمۀ مجلس،وی بارتبۀ قضایی درثبت اسناد مشغول خدمت شدوبعدرئیس بازرسی وزارت راه شد.درسال1328که مجلس سناتأسیس گردید،سید ضیاء الدین طباطبایی ازسوی شاه به مقام سناتوری منصوب شد؛ امااونپذیرفت وبه جای خودعلی حق نویس رابرای این مقام پیشنهادکرد؛درنتیجه حق نویس به مقام سناتوری تهران منصوب شد،اوهمچنین دردورۀ دوم سنا(1332-1335) نیزاین سمت راحفظ کرد.وی درسال 1335 درگذشت.

  • دربانی،علی اصغر(حاجب التولیه)(1257-1321)

فرزندحاج میرزامحمدتقی(کارمندآستانۀ حضرت معصومه)،درسال1257خورشیدی به دنیا آمد.وی دارای تحصیلات قدیم درحدمتعارف وکارمندآستانۀحضرت معصومه بوده است.دربانی درآذرماه1304 باکسب 1789 رأی ازشهرستان قم به نمایندگی مجلس مؤسسان اول انتخاب شد.وی همچنین ازسال1307تا1318 ازدورۀ هفتم تایازدهم قانون گذاری،پنج دورۀ متوالی نمایندۀ مردم قم درمجلس شورای ملی بوده است.او دردورۀ نهم،باکسب 3655رأی از4079رأی ازمجموع 8438رأی حائزاکثریت آراء گردید.دربانی درسال1321

درگذشت.

  • تولیت،ابوالفضل(1273-1353)

فرزندحاج محمدباقرمتولی باشی،درسال1273خورشیدی درقم به دنیاآمد.پدرش سال ها تولیت آستانۀ حضرت معصومه(س) رابرعهده داشت درضمن جزء ملاکان هم بود.تولیت مطابق معمول زمان تحصیل کرد وتازمان حیات پدرش،اورامعاونت می نمود.وی بعدازمرگ پدر،متولی آستانۀ حضرت معصومه شدسپس به سیاست روی آورد.اودرسال 1316دردورۀ یازدهم مجلس شورای ملی ازسوی مردم قم به نمایندگی انتخاب واین سمت راتاسال 1332دردورۀ هفدهم قانون گذاری به طورمتوالی حفظ کرد.وی دردورۀ دوازدهم باکسب 14550 رأی ودردورۀ سیزدهم باکسب 11194 رأی حائزاکثریت آراء شد.تولیت ازطرفداران جبهۀ ملی بودودرمجلس شانزدهم وهفدهم ازمصدق حمایت می کرد؛به همین خاطر،پس ازکودتای28مرداد1332موردغضب مقامات قرارگرفت وتولیت آستانه ازاوگرفته شدودیگرنتوانست به مجلس راه یابد.بعدازاجرای اصلاحات ارضی،وی به جهت مخالفت بااین طرح،مدتی بازداشت بود. تولیت درحدودسال1353درقم درگذشت ودرصحن آستانه به خاک سپرده شد. ازاوثروت زیادی به جای ماندکه بخش  زیادی ازآن وقف امورخیریه گردید.[6]

 

اعتبارنامه:

هر نامزد پيروز در انتخابات، يک اعتبارنامه نمايندگي دارد که بايد از سوي همه نمايندگان پذيرفته شود. این اعتبار نامه مجموعه مدارکی است که در ارتباط با سوابق کاری و نحوه انتخاب هر نماینده در پرونده وی قرار می گیرد و بعد از شروع به کار مجلس و تعیین شعب مجلس، اعتبار نامه های نمایندگان در شعب مورد بررسی و نهایتا مورد تایید یا رد شعبه های بررسی کننده قرار می گیرد.

پس از تاييد اعتبارنامه نماينده منتخب ، عملا نماينده مجلس شوراي اسلامي به شمار مي رود و دوره نمايندگي خود را به مدت چهار سال آغاز مي کند.

اعتبارنامه نمایندگان قم در مجلس شورای ملی

[شماره دوره 2 شماره 15]

[اعتبار نامه آقامیرزا ابراهیم از حوزه انتخابیه قم مجلس دوم شورای ملی]

چون از برای انتخاب یکنفر وکیل که از طرف اهالی قم به سمت نمایندگی مجلس مقدس شورای ملی شیدالله ارکانه باید انتخاب شود در تاریخ 20 شهر شوال 1327 انجمن نظار در تحت نظارت حکومت جلیله تشکیل و پس از اطلاع به اهالی به توسط اخطارات و اعلانات و انتشار اوراق تعرفه با رعایت تمام دقایق قانونیه و اخذ رای از دارندگان تعرفه و استخراج آرای مذکوره اکثریت در حق سه نفر حاصل و در درجه اول منتخب گردیدند – [1:]جناب مستطاب شریعتمدار ملازم الانام آقای صدرالاسلام سلمه الله تعالی،   [2:] جناب شریعتمدار آقای میرزا ابراهیم سلمه الله تعالی، [3:] سرکار آقای فتح الله خان دام اجلاله. و بعد از اتمام انتخابات درجه اول از برای انتخاب درجه ثانی و تعیین نماینده در ثانی انجمن نظارت در تحت نظارت حکومت جلیله و حضور جمعی از محترمین موثقین شهر منعقد گردید پس از اتخاذ آراء ثلاثه دو رای در حق جناب آقامیرزا ابراهیم و یک رای در حق آقای فتح الله خان داده شده بود لهذا امضاء کنندگان ذیل اعضای انجمن نظارت تصدیق می نمایند که انتخاب مذکور در درجه اول و ثانی از روی نظامنامه با کمال صحت و دقت و درستی به عمل آمده و جناب مستطاب شریعتمدار آقای آقامیرزا ابراهیم ادام الله افاضاته در درجه اول با اکثریت نسبی و در ثانی به اکثریت تامه انتخاب و از طرف عموم اهالی قم به سمت نمایندگی مجلس مقدس شورای ملی تعیین گردیدند و این ورقه از جهت اعتبارنامه جناب ایشان در انجمن نظار نوشته و امضاء گردید به تاریخ شهر جمادی الاولی 1328.

[مهر اعضای انجمن نظارت]

[ممهور به مهر هفت نفر:] 1- (بنان السلطنه) 2- (عبده الراجی الی الله حسین) 3- (عیسی 1315) 4- (محمود شریف العلماء)       5- (رضاقلی) 6- (عبدالراجی محمود 1327)، (حقیر خادم طه محمود صدر است) 7- (اشرف الدین اکبر نصرالله)

[حواشی/سجلات]

  • انتساب جناب مستطاب شریعتمدار آقای آقامیرزا ابراهیم دامت فیوضاته به سمت نمایندگی مجلس مقدس شورای کبرای ملی شیدالله ارکانه از روی نظامنامه انتخابات با رعایت تمام نکات قانونی در تحت نظارت حکومت با کمال صحت به عمل آمد. انشاءالله مبارک و میمون است.

پیوسته شرافت و سعادت و توفیق در خدمت به ملت و مملکت را درحق ایشان از خداوند مسئلت می نماییم به تاریخ شهر جمادی الاولی 1328.(مهر: عبدالعلی 1310).

  • انتخاب مرقوم در متن در درجه اول و ثانی در تحت نظارت حکومت با کمال دقت و صحت و درستی به عمل آمد و صحیح است به تاریخ متن.(مهر: عنایت لشکر).
  • تصویب آقایان عظام انجمن نظار در تحت نظارت حکومت جلیله قم دام اقباله قانونا صحیح است.11جمادی الاولی (نمره: 403)؛ (مهر: انجمن ولایتی قم 1327).

اعتبارنامه نمایندگان قم در مجلس شورای ملی

[اعتبارنامه میرزا ابراهیم مجلس سوم]

اعتبارنامه- ما امضاء کنندگان ذیل اعضاء انجمن نظارت حوزه حکومت قم:

تصدیق می کنیم که جناب آقامیرزا ابراهیم پسر مرحوم حاجی ملا باقر که شغلش زراعت و اهل قلم است و سنش تقریبا چهل پنج سال است و ساکن در طهران است در انتخابات این حوزه انتخابیه که در تاریخ شهر ذی حجه 1336 واقع شده باکثریت 1792 رای از 1796 آرای رای دهندگان به نمایندگی برای مجلس شورای ملی منتخب گردید و شهادت می دهیم که انتخاب معزی الیه موافق مواد قانون انتخابات مورخ به تاریخ 28 شوال سنه 1329 واقع شده و تفضیل این انتخابات در صورت مجلس انتخابات این حوزه مندرج است. به تاریخ شهر محرم الحرام 1337 – مهر و امضای انجمن نظارت : [ممهور به مهر هفت نفر:] 1- (محمود شریف العلما)   2- (عیسی1315) 3- (غلامعلی) 4- (محمد کاظم ابن … ریختگی) 5- (العبد المذنب حبیب الله) 6- سرکشیک خلیل الرضوی)      7- (مرتضی الحسینی 1314)، این اعتبار نامه صحیح است مهر و امضای حاکم و مهر حکومت. جهانگیر الحسینی ناظم الملک (مهر: حکومت قم 1332)

اعتبارنامه نمایندگان قم در مجلس شورای ملی

[اعتبارنامه حاجی میرزا علیرضا از قم و توابع]

اعتبارنامه:

ما امضاء کنندگان ذیل اعضاء انجمن نظارت حوزه انتخابیه قم و توابع:

تصدیق می کنیم که جناب مستطاب آقای حاجی میرزا علیرضا پسر مرحوم حجه الاسلام حاج سید جواد شغلش زراعت است و سنش چهل و هشت سال و ساکن شهر قم است در انتخابات این حوزه انتخابیه که در تاریخ شهر ذی قعده الحرام 1341 واقع شده با اکثریت 3156 رای از 5885 رای دهندگان به نمایندگی برای مجلس شورای ملی منتخب گردید و شهادت می دهیم که انتخاب معزی الیه موافق مواد قانون انتخابات مورخ به تاریخ 28 شوال 1329 واقع شده و تفضیل این انتخابات در صورت مجلس انتخابات این حوزه مندرج است. به تاریخ سلخ شهر ذی قعده الحرام1341 مطابق با 23 سرطان 1302– مهر و امضای انجمن نظارت : 1- (مهر: محمود الشریف الشریعه) 2- (مهر: سرکشیک خلیل الرضوی) 3- (مهر: عماد الممالک)، میرسعید عماد الممالک 4- (مهر: مرتضی الحسینی 1327) 5- (العبد المذنب حبیب الله) 6- (مهر: ناخوانا)، اقل حسین جواهری 7- (مهر: علی محمد)، اقل الحاج علی محمد. این اعتبار نامه صحیح است مهر و امضای حاکم و مهر حکومت. (مهر: رکن الدوله)[امضاء:] رکن الدوله – (مهر: حکومت قم و خلجستان)

اعتبارنامه نمایندگان قم در مجلس شورای ملی

اعتبارنامه:

ما امضاء کنندگان ذیل اعضاء انجمن نظارت حوزه انتخابیه قم و توابع:

تصدیق می کنیم که آقای میرزا علی حق نویس پسر مرحوم میرزا محمد جواد که شغلش معاون سابق وزارت عدلیه است و سنش پنجاه و (2 یا 3) سال است و ساکن طهران است در انتخابات این حوزه انتخابیه که در تاریخ 6خرداد ماه 1305 واقع شده با اکثریت 7768 رای از 12818 رای دهندگان به نمایندگی برای مجلس شورای ملی منتخب گردید و شهادت می دهیم که انتخاب معزی الیه موافق مواد قانون انتخابات مورخ به تاریخ 28 شوال 1329 که بعضی از موارد آن در دوازدهم شهریورماه  و پنجم  و دوازدهم مهرماه شمسی 1304 اصلاح و به تصویب مجلس شورای ملی رسیده انجام یافته و تفضیل این انتخابات در صورت مجلس انتخابات این حوزه مندرج است. به تاریخ 27 خردادماه 1305 مطابق 26 شهر ذی قعده 1344

مهر و امضای انجمن نظارت :

[ممهور به مهر هشت تن:]

1-(مهر: یا محمود) محمود شریفی صادقی 2- (مهر: عبده ابوالحسن) ابوالحسن بیگدلی 3- (مهر: غلامعلی) غلامعلی ملکی          4- (مهر:عیسی 1315) عیسی بیگدلی 5- (صدیق الواعظین علی طباطبائی 1335) علی طباطبائی 6- (مهر:علی طباطبائی)علی طباطبائی عزیزی 7- (مهر: عبده مذنب حبیب الله)الحاج حبیب الله 8- (مهر: محمدرضا) محمدرضا وکیل.

این اعتبار نامه صحیح است. مهر و امضای حاکم و مهر حکومت. (مهر و امضای: حبیب الله بختیاری)، (مهر: حکومت قم و خلجستان 1304)

کتابنامه:

1-جعفریان.رسول،”چهار رساله در1- قانون انتخابات3و2- شرح حال آیت الله کاشانی 4- آئین           نامه زائرسرای اصفهانی ها در کربلا “پیام بهارستان،1389،سال سوم،ش10

2-سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور جمهوری اسلامی ،تهران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،1374

3-صابری.عطیه سادات ،”تحلیل مهاجرت به قم”،رشد آموزش جغرافیا،1377،ش48

4-نظری.منوچهر،رجال پارلمانی ایران(از مشروطه تا انقلاب)،تهران،فرهنگ معاصر

 

 

[1] .سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشورجمهوری اسلامی ایران،ج48،تهران،سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،1374،صص161-163

[2] عطیه سادات صابری،”تحلیل مهاجرت به شهر قم”،رشد آموزش جغرافیا،1377،ش48،صص30-34

[3] .رسول جعفریان،”چهار رساله در قانون انتخابات”،پیام بهارستان،1389،ش10،ص396

[4] .همان، ص411

[5] .مشروح مذاکرات مجلسwww.ical.com

[6] .منوچهر نظری،رجال پارلمانی ایران،صص210-874

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.