اطلاعات تاریخی و جغرافیایی در آثار و احیاء خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی

اطلاعات تاریخی و جغرافیایی در آثار و احیاء خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی

محمدامیر شیخ نوری

چکیده: خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی وزیر بزرگ ایلخانان مغول، یکی از پرکارترین مورخان و نویسندگان در پیشینۀ تاریخی ایران است. آثار خواجه رشید الدین به لحاظ مسؤولیت ها و جایگاه اداری او و همچنین به دلیل آشنایی و تبحر او در برخی علوم از جمله پزشکی و کشاورزی، حائز اهمیت است. شناخته شده ترین اثر او کتاب جامع التواریخ است. این اثر گذشته از اهمیت و جایگاه آن برای مطالعه در تاریخ کشاورزی و دانش های مرتبط با آن، می تواند به منظور شناخت اوضاع تاریخی و جغرافیایی دورۀ ایلخانان مغول نیز مورد استفاده قرار گیرد.

در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تبیین جایگاه این اثر در تاریخ کشاورزی، وجوه اهمیت آن در شناخت اوضاع تاریخی و جغرافیایی دورۀ خواجه رشید الدین فضل الله و تقسیم بندی این داده های تاریخی، مورد توجه قرار گیرد.

تاریخ نامه ایران بعد از اسلام سال اول پاییز و زمستان 1389 شماره 1

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.